Wijzigingen NZa beleidsregels

Wijzigingen NZa beleidsregels

Na overleg met de mondzorgkoepels heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aantal inhoudelijke én technische wijzigingen doorgevoerd in met name de beleidsregels Tandheelkundige zorg en Orthodontische zorg en in mindere mate in de beleidsregels Tandheelkundige zorg AWBZ en Jeugdtandverzorging instellingen. Het betreft onder andere een aantal wijzigingen in de prestatiebeschrijving. Voor een aantal prestaties is de optie om techniek, materiaalkosten of laboratoriumkosten toegevoegd (de bekende * is toegevoegd).

In de brief van de NZa (pdf) licht de Autoriteit de belangrijkste wijzigingen verder toe. De ingangsdatum is 1 mei 2013. De softwareleveranciers zijn al over deze wijzigingen geïnformeerd. Daarnaast ontvangt u binnenkort van de NMT een erratum met de wijzigingen dat u aan het Tarievenboekje Tandheelkundige zorg kunt toevoegen.

Bron: NMT