We nemen nieuwe patiënten aan.

Openingstijden: 8:30 - 16:30

Behandelingen

Bij Tandartspraktijk Leder; alle zorg onder één dak

De afgelopen 15 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de tandheelkunde. Om deze reden is het voor één tandarts bijna niet meer mogelijk om het hele vakgebied op een hoog niveau te beheersen en aan te bieden. Om onze cliënten de best mogelijke zorg te kunnen garanderen, hebben wij daarom verschillende kennisgebieden op tandheelkundig gebied in onze praktijk samengevoegd. Alle zorg onder één dak en topkwaliteit: Dat is en blijft ons uitgangspunt.

Heeft u vragen over onze behandelingen en/of specifieke wensen? Bel ons of neem contact met ons op via het contactformulier.

Periodieke controle.

Het fundament van goede tandheelkundige zorg is de periodieke controle, welke in onze praktijk zoveel mogelijk door dezelfde tandarts wordt uitgevoerd. Afhankelijk van uw gebitsgezondheid spreekt uw tandarts hiervoor een bepaalde regelmaat met u af, gemiddeld 2 keer per jaar.

 

Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en naar de staat van onderhoud. Alle tanden en kiezen worden onderzocht op tekenen van bederf, vullingen worden bestudeerd en tandvlees en mond worden grondig bekeken op tekenen van een aandoening. Indien nodig wordt er tandsteen verwijderd en krijgt u aanvullende instructies voor een optimale gebitsreiniging. Verder maken wij regelmatig – iedere twee tot vijf jaar – twee röntgenfoto’s van uw kiezen; de zogenaamde bite-wings of een volledige overzichtsfoto. Op deze röntgenfoto’s kunnen we zien of zich tandbederf tussen de kiezen of onder oude vullingen voordoet. Door regelmatig te controleren kunnen er maatregelen worden getroffen om aandoeningen aan uw gebit te monitoren of te verhelpen. Indien nodig verwijzen wij u door  (wij hebben veel kennisgebieden binnen onze praktijk) om schade te voorkomen of te beperken.

 

Als tijdens de controle blijkt dat er een behandeling moet volgen (bijvoorbeeld in het geval van een gaatje), bepreken wij met u het behandelplan en de bijbehorende kosten. Wij werken volgens de vastgestelde tarieven

Bent u op zoek naar een praktijk waarin de periodieke controle met zorg en kennis van zaken wordt uitgevoerd, schrijft u zich dan in als cliënt bij onze praktijk.

Uw kind is bij ons welkom vanaf het eerste tandje.

In het begin gaat het vooral om voorlichting over de beste zorg voor het gebit van uw kind. Vooral bij het eerste kind is gebleken dat veel jonge ouders nog niet precies weten hoe je optimaal kunt zorgen voor een gebit in ontwikkeling.

 

Verder proberen we het kind stapje voor stapje te wennen aan de tandarts en de tandartsstoel en zo te leren dat naar de tandarts gaan heel gewoon is en ook best leuk kan zijn!

 

Bij elke controle wordt de mondhygiëne goed in de gaten gehouden en bespreken we indien nodig hoe je het best kan poetsen en hoe een goed voedingspatroon positief kan bijdragen aan een gezond gebit.

 

Mocht er behandeling nodig zijn, dan kan onze ervaren kindertandarts samen met haar assistente ervoor zorgen dat door middel van goede uitleg en plaatselijke verdoving de behandeling goed en rustig verloopt.

Implantologie

Mist u één, meerdere of al uw tanden dan kunnen implantaten een oplossing bieden. Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. De meeste implantaten zien er uit als een soort schroef en zijn gemaakt van titanium. Titanium is lichaamsvriendelijk materiaal waaraan bot zich gemakkelijk hecht. Deze implantaten worden voorzien van een kroon, brug, plaat- of frameprothese of een overkappingsprothese (klikgebit). Een implantaat werkt, voelt en ziet er uit als een echte tand.

De voordelen van implantaten

  • Met implantaten behoudt u uw eigen gelaatskenmerken. Wanneer u één of meerdere volledige tanden verliest kan uw gelaat ouder gaan lijken door het slinken van het kaakbot. Met tandheelkundige implantaten kan dit proces worden gestopt of voorkomen.
  • U kunt met plantaten eten wat u wilt. Gebitsprotheses op implantaten zijn net echte tanden omdat ze stevig vastzitten in uw kaak. Hierdoor kunt u vol vertrouwen uw favoriete gerechten eten.
  • Implantaten zijn in de meeste gevallen een verfraaiing van uw gebid en geven daardoor meer zelfvertrouwen, u hoeft voor niemand meer uw lach te verbergen!

 

Voor wie zijn implantaten geschikt?

  • In principe kan bij iedere volwassene een implantaat worden geplaatst,het is wel noodzakelijk dat er voldoende kaakbot is om een implantaat te kunnen plaatsen. Waar te weinig bot aanwezig is, kan meestal met een extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Als u nog eigen tanden en kiezen heeft, is het verder van belang dat het tandvlees daar omheen gezond is. Als dit niet zo is moet daar eerst iets aan gedaan worden.

Een mondinspectie en een analyse van röntgenfoto’s van uw gebit zullen uitsluitsel geven of er bij u implantaten kunnen worden geplaatst. Is dat het geval dan stellen we voor u een behandelplan en een kostenbegroting op. Geeft u als cliënt akkoord op deze begroting, dan nemen wij ter controle nogmaals uw medische gegevens met u door. In sommige gevallen zullen wij naar aanleiding daarvan contact opnemen met uw huisarts en/ of bijvoorbeeld de trombosedienst. Geven de medische gegevens geen reden om de implantaten niet te plaatsen, dan plannen wij met u de behandeling. Op deze manier voldoen we aan alle voorwaarden om de behandeling veilig en verantwoord uit te voeren.

Het plaatsen van implantaten

Blijkt na het vooronderzoek dat aan de voorwaarden wordt voldaan voor het plaatsen van implantaten en bent u akkoord met het behandelplan en de offerte, dan is procedure als volgt:

  1. Voorafgaand aan de operatie worden er recepten aan u verstrekt voor geneesmiddelen die u vóór de operatie in huis moet hebben. Volg de instructies voor het innemen ervan nauwkeurig op. Indien u bloedverdunners gebruikt, zal het gebruik ervan in overleg met uw huisarts of medisch specialist mogelijk tijdelijk moeten worden gestopt, doe dat niet op eigen initiatief. Geef ons vooraf aan als u ergens allergisch voor bent.
  2. Tijdens de operatie wordt onder plaatselijke verdoving het implantaat/ de implantaten in uw kaakbot geplaatst. In de daaropvolgende 2-6 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat (‘osseo-integratie’) en ontstaat een stevig fundament voor uw toekomstige nieuwe tand(en) of kies. De operatie vindt plaats bij ons in de praktijk en duurt afhankelijk van het aantal implantaten tussen de 40 – 120 minuten.
  3. Na de operatie moet u, afhankelijk van de omvang van de ingreep, rekening houden met enige zwelling en/of verkleuring van de slijmvliezen, wang en lippen. Deze verschijnselen zijn  vaak van tijdelijke aard, wij schrijven u medicatie voor tegen de napijn. In het geval van overmatige bloeding, pijn, huiduitslag of een andere reden tot ongerustheid neemt u dan altijd contact met ons op.

 

Wilt u meer informatie over implantaten en/ of bent u benieuwd of implantaten voor u een oplossing bieden, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij voorzien u vrijblijvend van informatie en advies.

Endodontologie – wortelkanaalbehandeling

 

In onze praktijk voeren wij op regelmatige basis wortelkanaalbehandelingen uit, ook hiervoor bent u bij ons dus op een vertrouwd adres. Als de pijn van de zenuwontsteking ondraaglijk wordt, dan kan deze worden weggenomen door de zenuw, inclusief het omringende weefsel, te verwijderen uit de tand of kies. Deze behandeling heet een wortelkanaalbehandeling en voorkomt tevens dat het weefsel rondom de wortelpunt ontsteekt.

 

Behandeling
De wortelkanaalbehandeling vergt tijd, afhankelijk of het een tand of kies betreft tussen de max 1,5 uur. Verder zal het meerdere behandelingen in beslag nemen, afhankelijk van de mate van ontsteking. Uw tand of kies wordt geïsoleerd door middel van een rubberen beschermlap. Hierdoor heeft u geen last van alle instrument en desinfecterende vloeistoffen die worden gebruikt om de kanalen goed te reinigen. Na het vullen van de kanalen zal in de meeste gevallen een duurzame definitieve restauratie worden aangebracht.

 

Nazorg
U ontvangt uitgebreide instructies over de eventuele nasleep en hoe hiermee om te gaan en soms wordt er een afspraak gemaakt voor een controlefoto na 6 maanden. In de meeste gevallen adviseren wij het plaasten van een kroon in verband met de broosheid en eventuele verkleuringen.

 

Heeft u vragen over deze behandeling of heeft u een doorverwijzing voor endodontologie en wilt u hiervoor een afspraak maken neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

Preventie

De zorg voor uw gezonde glimlach is het uitgangspunt van alle behandelingen bij Tandartspraktijk Leder. Een belangrijke voorwaarde daarbij is onder andere de mondhygiëne door de cliënt zelf. Om goed aan de stijgende behoefte aan advies en zorg te kunnen voldoen, is in de praktijk een  preventie-assistente werkzaam.

Wat doet een preventie-assistente?

De preventie-assistente richt zich op het voorkomen van tandheelkundige problemen zoals bijvoorbeeld cariës en parodontitis (ontstoken tandvlees en kaakbot), waarbij tijdige onderkenning zeer noodzakelijk is voor een effectieve behandeling. Een preventie-assistente controleert hiertoe de mondhygiëne en de conditie van het tandvlees. Door duidelijke voorlichting, instructie en een goede gebitsreiniging streven wij naar een betere en blijvende gebitsgezondheid. Als de tandarts signaleert dat uw mondhygiëne niet helemaal optimaal is of wanneer er gebitsreiniging plaats moet vinden, kan hij u doorsturen naar onze preventie-assistente. Wanneer er sprake is van parodontitis en/of wanneer er reden is voor een zeer uitgebreide gebitsreiniging, zal deze door de tandarts zelf worden uitgevoerd.
Heeft u vragen over of aan onze preventie-assistente of wilt u graag een afspraak maken om uw gebitsgezondheid preventief te laten controleren, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Parodontitis

De letterlijke betekenis is ontsteking (= itis) rondom (= para) de tand (= odont); oftewel de ontsteking van de weefsels rondom de tand. In onze praktijk hebben wij veel ervaring met het voorkomen én genezen van deze ontsteking aan uw tandvlees.

Oorzaken parodontitis
Parodontitis is een bacteriële infectieziekte die kan ontstaan door tandplaque langs de tandvleesrand, wat ontsteking van het tandvlees veroorzaakt. Een slechte mondhygiëne is één van de oorzaken, erfelijke factoren, roken en bijvoorbeeld een verminderde weerstand kunnen ook als oorzaak worden gezien. Bij niet tijdige behandeling breidt de ontsteking zich uit naar het onderliggende weefsel en het bot. Wanneer het bot wordt aangetast ontstaan er openingen – ‘pockets’ – tussen het tandvlees en het worteloppervlak van de tanden en kiezen. Naarmate deze pockets dieper worden neemt de schade aan het kaakbot toe en raken de tanden en kiezen hun houvast kwijt.

Parodontitis veroorzaakt nauwelijks acute klachten (pijn), bloedend tandvlees is één van de indicatoren. In een later stadium kan er verder sprake zijn van o.a. terugtrekkend tandvlees, loszittende en zelfs uitvallende tanden. Ongeveer 10-15% van de Nederlanders lijdt, zonder zich daar bewust van te zijn door het ontbreken van (pijnlijke) symptomen, aan ernstige parodontitis. Tijdens de periodieke controle checken wij uw gebit op paradontitis. Bestaat er tijdens deze controle een sterk vermoeden van parodontitis, dan nemen wij speeksel en tandweefsel af voor een laboratoriumonderzoek. De resultaten van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd in een speciaal daartoe uitgerust laboratorium, ontvangen wij doorgaans binnen 10 – 14 dagen. Na ontvangst van deze uitslag nodigen wij u uit voor een gesprek om het resultaat en het daaraan verbonden behandelplan, met u door te nemen.
Behandeling
De tandplaque bóven de tandvleesrand kunt en moet u zelf verwijderen met een goede mondhygiëne. De tandplaque ónder de tandvleesrand kunt u niet zelf verwijderen, daarvoor is professionele gebitsreiniging noodzakelijk zijn. Deze professionele gebitsreining vindt plaats onder plaatselijke verdoving en in meerdere zittingen van een uur en wordt uitgevoerd door een tandarts of mondhygiënist. Bij goede en consequente mondhygiene én als tijdens de professionele gebitsreiniging alle tandplaque en tandsteen uit de pockets kan worden weggehaald, zal het tandvlees genezen en weer volledig vasthechten aan de tanden en kiezen. De voornoemde symptomen zullen verdwijnen en er zal geen kaakbot meer worden afgebroken, het kaakbot dat verloren is gegaan komt echter niet meer terug. Door een goede, dagelijkse mondhygiëne kunt u voorkomen dat er opnieuw parodontitis ontstaat. Na 3 maanden zullen wij de situatie opnieuw beoordelen. Indien blijkt dat de plaque in de pockets te diep zat en daardoor niet volledig verwijderd kon worden door de reiniging, kan het noodzakelijk zijn een zgn. flapoperatie uit te voeren. In de meeste gevallen is dat echter niet nodig. Regelmatige controle blijft essentieel.

Preventie
Zoals al eerder aangegeven is een goede persoonlijke mondhygiëne zeer belangrijk. Wilt u daar meer over weten dan kunt u altijd een afspraak maken met onze tandarts of preventie-assistente en/ of in de praktijk meer informatie vragen over de beste verzorging van uw gebit. Daarnaast is het belangrijk dat u consequent uw periodieke controles nakomt zodat wij u regelmatig op parodontitis kunnen controleren, in een vroegtijdig stadium is het zeer goed te behandelen.
Heeft u vragen over parodontitis, wilt u uw gebit op deze bacteriële infectie laten controleren of een afspraak maken met onze preventie-assistente, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

2885608851

Esthetische tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde is het vakgebied, waarbij de tandarts zich bezighoudt met het verfraaien van het uiterlijk van de patiënt. Aangezien tanden en kiezen een belangrijke rol spelen bij het uiterlijk, stellen mensen steeds hogere eisen aan de esthetiek van hun tanden en kiezen. In onze praktijk hebben wij een jarenlange ervaring met esthetische tandheelkunde en worden alle ontwikkelingen op dit gebied op de voet gevolgd. Zo bent u ook hiervoor bij ons op het juiste adres.

Dit gebied van de tandzorg is de laatste jaren sterk uitgebreid en verbeterd, waardoor er nu allerlei technieken beschikbaar zijn die cosmethische tandheelkunde financieel aantrekkelijker maken en ook qua behandelmethoden is er veel positief veranderd. Zo hoeft men niet meer per se pijnlijke behandelingen te ondergaan om een sterrenglimlach te verkrijgen. Veel gebruikte oplossingen in de esthetische tandheelkunde zijn het plaatsen van metaalvrije porseleinen kronen, het gebruik van witte vullingen, het plaatsen van facings en het bleken van uw tanden.
Bij het toepassen van esthetische tandheelkunde houden wij zowel het functionele als het esthetische aspect voor ogen, hierdoor bent u altijd verzekerd van het beste resultaat. Het scala aan mogelijkheden in combinatie met de persoonlijke situatie van de cliënt, maken het noodzakelijk om een individueel behandelplan op te stellen, afgestemd op de wensen en middelen van de cliënt. Wij zullen u hier graag nader over informeren.

Neem contact met ons op voor een compleet en verantwoord behandelplan of als u meer wilt weten over esthetische tandheelkunde, onze deskundige medewerkers staan u graag te woord.

Over ons

Wilt u meer weten over Tandartspraktijk Leder? Lees meer...

Tarieven en betaling

Informatie over onze tarieven en betalingen vindt u hier >>

Huisregels

Wij willen onze cliënten vriendelijk vragen onze huisregels te respecteren Lees meer...

Contact & Route

Praktijkadres, contactinformatie, openingstijden en een routeplanner vindt u hier >>
Designed by WiseDesigner
Bezoek onze pagina op Facebook
Hello. Add your message here.