Huisregels van onze praktijk

Om een optimale en goede sfeer binnen onze praktijk te garanderen, hanteren wij onderstaande huisregels.  Wij verzoeken alle cliënten vriendelijk om deze regels te respecteren.Heeft u vragen over deze huisregels of wenst u aanvullende informatie, wendt u zich dan tot onze praktijk middels het contactformulier. Wij helpen u graag verder.

  1. Wij verzoeken u vriendelijk zich 5-10 minuten vóór aanvang van uw afspraak aan de balie te melden;
  2. Indien u verhinderd bent, laat dit dan minimaal 48 uur voor de geplande afspraak per telefoon of aan de balie aan ons weten. Bij niet of niet tijdige afmelding zijn wij helaas genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze kosten worden niet door uw (aanvullende) tandartsverzekering vergoed. Ook is de boete van 1 euro per minuut dus een afspraak van 30 min niet nakomen of te laat afmelden is 30 euro.
  3. Voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk de donderdag ervoor om 11.00uur telefonisch of aan de balie geannuleerd dienen te zijn om te voorkomen dat deze in rekening wordt gebracht;
  4. Indien u te laat op een afspraak verschijnt loopt u het risico dat de behandeling niet volledig kan worden voltooid en dat er een vervolgafspraak moet worden gemaakt. Het kan ook zijn dat de resterende tijd het niet toelaat om te starten met de behandeling. In dat geval wordt de afspraak op uw kosten geannuleerd en zullen wij een nieuwe afspraak met u maken;
  5. Wij werken tijdens onze openingstijden uitsluitend op afspraak, met uitzondering van spoedgevallen en bij pijnklachten. In het geval van pijnklachten tijdens openingsuren verzoeken wij u vriendelijk vóór 9.00 uur ’s ochtends contact op te nemen met de praktijk, wij zullen dan ons uiterste best doen voor dezelfde dag nog een afspraak te maken. Voor spoedgevallen kunt u ten alle tijden bellen naar de praktijk. Buiten openingstijden hoort u de contactgegevens van de dienstvervangende tandarts op ons antwoordapparaat
  6. Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk gedurende openingstijden bellen op telefoonnummer 070 – 320 13 64, u kunt ook het mailen naar info@tpleder.nl invullen.
  7. Als extra service sturen wij onze cliënten een oproepkaart voor de halfjaarlijkse controle per post of email, aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u onverhoopt de oproep niet of te laat ontvangen betekent dat niet dat de halfjaarlijkse controle niet noodzakelijk is.
  8. Wij raden u sterk aan om ieder half jaar een afspraak te maken voor de periodieke controle van uw gebit.
 1. De praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag van 8:00 uur tot 17:30;

  Tussen 13:00 – 13:40 zijn we met lunchpauze.

 2. Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk gedurende openingstijden bellen op telefoonnummer 070 – 320 13 64. Tevens kunt u ook het contactformulier invullen;
 3. Buiten openingstijden kunt u bellen met de praktijk op telefoonnummer 070 – 320 13 64. Op ons antwoordapparaat zult u de contactgegevens van de vervangende tandarts horen;
 4. Onze praktijk is goed bereikbaar per auto en er is volop gelegenheid om uw auto gratis te parkeren. Voor een routebeschrijving verwijzen wij u naar onze contactpagina.
 1. Wij verzoeken u vriendelijk wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens, gezondheid en/ of medicijngebruik zo snel mogelijk aan de balie  door te geven. Dit geldt tevens bij wijziging van deze gegevens van uw minderjarige kinderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen;
 2. U dient te allen tijde een geldig legitimatie- en inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben;
 3. Zoals in de gezondheidzorg gebruikelijk is, hebben ook wij voor onze patiëntenadministratie een privacyreglement. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alleen met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken;
 4. Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen om eventuele complicaties te voorkomen.

De tarieven zijn geldig van 01-01-19 tot 31-12-19. Alle tarieven op deze lijst zijn onder voorbehoud van fouten en/ of wijzigen. De techniek- en/ of materiaalkosten zijn een indicatie en zullen per individuele begroting inzichtelijke worden gemaakt. U ontvangt een dergelijk kosteninzicht automatisch voor behandelingen die hoger uitvallen dan € 150. Deze begroting zal in de meeste gevallen direct worden opgesteld, zodat u deze, na uw afspraak  in ontvangst kunt  nemen. Betreft het een meer complexe behandeling, dan vergt het opstellen van een begroting langer tijd en sturen wij u deze binnen 2 – 3 werkdagen per post of email toe. Indien u akkoord geeft op de begroting zullen wij met de desbetreffende behandeling starten.

 

Onze voorkeur gaat uit naar directe betaling aan de balie d.m.v pinnen of contant. Bent u niet in de gelegenheid om direct af te rekenen, kunnen wij de factuur doorsturen naar uwnota.nl.

 

Uw nota’s
Tandartspraktijk Leder stuurt uw nota’s  na uw consult/behandeling door naar ons factoring bedrijf uwnota.nl. (Zie de lijst hier)

 

1.    uwnota.nl declareert  de nota rechtstreeks  bij uw zorgverzekeraar  indien deze een contract heeft afgesloten met uwnota.nl.
2.    U ontvangt  dan alleen een (rest)nota  voor kosten die niet bij uw zorgverzekeraar  gedeclareerd kunnen  worden.
3.    Indien uw zorgverzekeraar  geen contract heeft met uwnota.nl  dient u de nota zelf bij uw zorgverzekeraar  in te dienen.
4.    Als u uw nota niet via uwnota.nl wilt ontvangen  bestaat de mogelijkheid  om deze direct na de behandeling of het consult aan de balie te betalen.
5.    Heeft u vragen over uw nota neem dan contact op met uwnota.nl  via telefoonnummer 088-6555999. U kunt ook terecht op de speciale patiëntenwebsite www.uwnota.nl

 

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van uw nota, evenals het doorgeven van adreswijzigingen. Indien wij van uwnota.nl  de melding ontvangen, dat u door het in gebreke blijven van betalingen van uw nota, bij de deurwaarder terecht komt, kunt u in de toekomst nog wel behandeld worden. U dient echter de nota van het consult of behandeling dan direct te betalen.

 

U wordt hiervan bij het maken van de afspraak op de hoogte gebracht. 

Wilt u weten wat u vergoed krijgt voor een specifieke behandeling, dan kunt u altijd een begroting vragen aan uw tandarts  ,zodat  u dit na kunt vragen bij uw  zorgverzekeraar.

Op tandartsbehandelingen gelden geen garantiebepalingen, daar kan door cliënten in principe ook geen aanspraak op worden gemaakt. Daar wij overtuigd zijn van de kwaliteit van de door ons geleverde werkstukken en  klantenservice hoog in het vaandel hebben staan, kunnen wij in individuele gevallen wel coulance bieden. Bent u dus niet tevreden over een behandeling en meent u recht te hebben op garantie, neemt u dan contact met ons op zodat  we samen de situatie kunnen bekijken.

 

Een coulanceregeling is bij voorbaat uitgesloten indien de controle-afspraken niet zijn nageleefd en/ of wanneer u onze onderhoudsadviezen niet nageleefd heeft. Schade of verlies van werkstukken te wijten aan externe invloeden zijn eveneens per definitie uitgesloten van garantie.

U kunt er op vertrouwen dat wij u met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid zullen behandelen.Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Wij vinden het belangrijk dat u dat aan ons kenbaar maakt; wij willen graag dat al onze cliënten tevreden zijn en uw klacht geeft ons de kans om te verbeteren. Mocht u dus niet tevreden zijn of een vraag hebben, zoekt u dan alstublieft contact met ons en geef ons uw mening. Wij zijn er van overtuigd dat wij er samen met u uit zullen komen door extra uitleg te geven en/ of met elkaar een andere oplossing te zoeken.

 

Mocht dit niet het door u gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich voor advies wenden tot het Tandheelkundig Informatie Punt, meer informatie over dit proces vindt u hier. Onze praktijk is  aangesloten bij de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde. Het NMT heeft een formele klachtenprocedure  en kan een bemiddelende rol spelen of overgaan tot de formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak..

U bent van harte welkom bij Tandartspraktijk Leder!