Weg vrij voor kwaliteitsinstituut zorg

Weg vrij voor kwaliteitsinstituut zorg

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wijziging Wet Cliëntenrechten zorg aangenomen. Daarmee is de weg vrij voor het Kwaliteitsinstituut voor de zorg. Dit instituut wil patiënten beter inzicht geven in de kwaliteit van het zorgaanbod.Het wil ook bevorderen dat zorgverzekeraars meer op kwaliteit inkopen dan alleen op prijs.

Minder administratieve lasten
Het kwaliteitsinstituut gaat ervoor zorgen dat het veld in gezamenlijkheid kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten opstelt. Standaardisatie van de meetinstrumenten en eenduidig taalgebruik zijn belangrijk om kwaliteit te kunnen vergelijken. Hiervoor is een Kwaliteitsbibliotheek met alle richtlijnen en standaarden ingericht. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn willen voorkomen dat zorgprofessionals met de oprichting van het kwaliteitsinstituut meer papierwerk en administratieve lasten krijgen. Inzet is het opschonen van de huidige structureren.

Mondzorg werkt al aan standaardisatie kwaliteit
In de mondzorg wordt al gewerkt aan het gezamenlijk ontwikkelen van richtlijnen en het verbeteren van kwaliteitsinformatie: de Kamer Mondzorg. Besloten is dit project een definitief vervolg te geven met de oprichting van een kennisinstituut voor de mondzorg: KiMo. De contouren voor deze organisatie worden op dit moment verder uitgewerkt. De NMT houdt u hiervan op de hoogte.

Bron: NMT, Kennis, Communicatie, Kwaliteit, 11-12-2013