Tweede Kamer luistert naar onze argumenten

Parodontologie

Tweede Kamer luistert naar onze argumenten

De Tweede Kamer legt zich niet zonder slag of stoot neer bij het experiment van minister Bruins om mondhygiënisten zelfstandig – dus zonder opdracht van een tandarts – caviteiten te laten behandelen, röntgenfoto’s te laten maken en verdoving te laten geven. Vandaag is gebleken dat meerdere partijen Bruins schriftelijk vragen over zijn voornemen hebben gesteld en er opmerkingen over hebben gemaakt.

Daaronder de 4 coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en Christenunie en een aantal partijen vanuit de oppositie: SP en PVV. Kern van de vragen is hoe de minister denkt de kwaliteit te waarborgen en hoe hij voorkomt dat patiënten van de mondhygiënist naar de tandarts moeten worden doorgestuurd omdat zich alsnog een probleem manifesteert dat buiten het competentiegebied van de ‘geregistreerd mondhygiënist’ valt.

Ook vinden partijen het merkwaardig dat Bruins tot het experiment besloten heeft terwijl de benodigde capaciteit in de mondzorg nog wordt onderzocht.

Om onze boodschap nogmaals in Den Haag te laten doorklinken, heb ik maandag 17 september een brief naar de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd. Ik ben daarin inhoudelijk ingegaan op onze bezwaren tegen het experiment taakherschikking, en heb het dringende verzoek gedaan de plannen van de minister kritisch te bezien.

Ik ben blij te zien dat de Tweede Kamer naar onze standpunten heeft geluisterd. Ze komen één op één in de vragen terug. Ter onderbouwing van het feit dat de leden zich in groten getale achter het KNMT-standpunt scharen, is aan de leden van de Vaste Kamercommissie op maandag 17 september ook het boekje Mondzorg = Teamwork (pdf) gestuurd, met daarin onder meer een collage van de vele actiefoto’s die u ons hebt gestuurd. Het doet me nog meer deugd dat onze én uw inspanningen hebben opgeleverd dat ook partijen in de Tweede Kamer zich achter ons standpunt scharen dat mondzorg teamwork is.