Tarievenboekje 2017 verschenen

Tarievenboekje 2017 verschenen

Het nieuwe tarievenboekje van de KNMT is verschenen. In deze uitgave staan de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2017. De papieren versie valt in de eerste week van januari 2017 bij de leden van de KNMT op de mat.

De tarieven voor tandheelkunde zijn geïndexeerd en stijgen daardoor per 1 januari met 1,77%. De NZa voert ook een beperkt aantal wijzigingen in de prestaties door. Voor patiënten verandert er ook een aantal zaken.

Bron: knmt.nl/