Ruim driekwart bezoekt tandarts jaarlijks

Ruim driekwart bezoekt tandarts jaarlijks

Ruim drie kwart van de Nederlandse bevolking bezocht in 2012 de tandarts minstens eenmaal. Dit aandeel is sinds het begin van deze eeuw nauwelijks veranderd. Dit meld het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal werd de tandarts in 2012 ruim 38 miljoen maal geconsulteerd. Bij bijna twee derde hiervan ging het om een periodieke controle van het gebit. Bij het overige deel ging het om uitgebreidere behandelingen zoals het verwijderen van tandsteen, het vullen of trekken van tanden of kiezen of het maken van een kroon of brug.

Er blijken iets meer vrouwen dan mannen naar de tandarts te gaan, vooral in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. De meeste kinderen gaan vanaf 4-jarige leeftijd regelmatig naar de tandarts. Pas vanaf 55-jarige leeftijd neemt het tandartsbezoek terug, van de 75-plussers ziet slechts 45 procent de tandarts. Dit komt vooral doordat op oudere leeftijd meer mensen een kunstgebit krijgen oordeelt het CBS.

Bron: CBS