Rapport Milliman: marktscans NZa ondeugdelijk

Rapport Milliman: marktscans NZa ondeugdelijk

De NMT herkent de uitkomsten van het onderzoek dat bureau Milliman heeft gedaan naar de rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het experiment met vrije tarieven. Milliman onderzocht in opdracht van de ANT de zogenoemde marktscans van de NZa. Conclusie: de stijging van de tandartstarieven is vooral veroorzaakt door systeemwijzigingen die zijn doorgevoerd. Tandartsen zelf hebben hun tarieven in 2012 slechts met een inflatiecorrectie verhoogd.

De conclusies bevestigen de bevindingen van eerdere onderzoeken die in opdracht van de NMT zijn gedaan naar de ontwikkeling van de tarieven en de manier waarop de beroepsgroep daarmee is omgegaan. Voorzitter Rob Barnasconi van de NMT: ‘Bij de start van het experiment hebben wij de verwachting uitgesproken dat tandartsen zich zouden inzetten om de tarieven slechts beperkt te laten stijgen. Uit alle onderzoeken die nu zijn gedaan, blijkt dat dat ook het geval is geweest.’

Op voorhand was duidelijk dat de tarieven in 2012 op geen enkele manier konden worden vergeleken met die van 2011, aldus Barnasconi. ‘In 2012 zijn immers niet alleen de tarieven vrijgegeven maar heeft de NZa ook de structuur voor tandheelkundige verrichtingen gewijzigd. Het resultaat liet zich uittekenen: er zijn alsnog appels met peren vergeleken. De kostenstijging die dit liet zien, is ten onrechte op het conto van de tandarts geschreven.’ Als gevolg hiervan is het experiment met de vrije tarieven in de mondzorg vroegtijdig en onzorgvuldig afgebroken, zo concludeert ook Milliman. Barnasconi: ‘Dat heeft niet alleen schade toegebracht aan de tandheelkundige beroepsgroep maar ook aan de vertrouwensrelatie tussen tandarts en patiënt.’

Bron: NMT, 03-12-2013