Praat met de tandarts bij vragen over rekening

Praat met de tandarts bij vragen over rekening

De NMT herkent zich niet in het beeld dat er op grote schaal ‘gesjoemeld’ wordt met tandartsenrekeningen en daar is volgens de NMT ook geen bewijs voor. De suggestie dat dit op grote schaal zou voorkomen, is ongefundeerd en conclusies in die richting zijn ongerechtvaardigd. In het algemeen vindt de NMT dat tandartsen zich aan de regels moeten houden.
Dit weekend berichtte het NRC over een initiatief van VGZ om de patiënten van 2 tandartsen die opvielen door hun afwijkend declaratiegedrag (en onvoldoende uitleg daarover gaven aan VGZ) te waarschuwen en hen de gelegenheid te geven over te stappen naar een andere tandarts. De situatie in de genoemde praktijken is bij de NMT niet bekend en daarom valt over die specifieke gevallen geen uitspraak te doen.

Zorgverzekeraar bepaalt niet of behandeling nodig is
De vraag of een behandeling nodig dan wel overbodig is, wordt niet door de zorgverzekeraar beantwoord. Dat is de zaak van de tandarts in overleg met de patiënt. Als de rekening vragen oproept is het van belang dat er een dialoog plaatsvindt tussen tandarts en zorgverzekeraar dan wel tandarts en patiënt. Dan kunnen vragen beantwoord worden en uitleg gegeven. VGZ doet dat zo en dat heeft in de meeste gevallen tot oplossingen geleid.

Informatie voor patiënten en klachtbemiddeling
De NMT biedt via haar informatiepunt TIP, opvang voor patiënten met vragen over de rekening. Op de website allesoverhetgebit.nl vinden patiënten informatie over behandelingen en de codes op de rekening.
Voor als het echt mis lijkt te gaan biedt de NMT een klachtenregeling waar patiënten van NMT-leden terecht kunnen. Bij de behandelde klachten zien we dit beeld niet terug. Het aantal klachten is vorig jaar zelfs afgenomen.

Oplossingen bij slecht functioneren
Voor situaties waarin er sprake is van problemen bij het functioneren zijn er de Stichting Monitor Mondzorg en interne tuchtrechtspraak. Beide instrumenten dragen bij aan het bevorderen van het ‘zelfreinigend vermogen’ van de beroepsgroep.