Papieren formulieren mondzorg in langdurige zorg verleden tijd

Papieren formulieren mondzorg in langdurige zorg verleden tijd

Machtigingsaanvragen en declaraties voor mondzorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) worden vanaf 1 juli via VECOZO digitaal afgehandeld. Papieren machtigingen en declaraties voor patiënten in instellingen voor langdurige zorg behoren daarmee tot het verleden.

De nieuwe werkwijze is gerealiseerd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN), KNMT, ANT, ONT en NVM-mondhygiënisten als onderdeel van het project het project ‘Minder lasten, meer zorg’.

De afspraken hebben betrekking op patiënten die mondzorg nodig hebben en in een zogenoemde Wlz-instelling verblijven met een indicatie voor verblijf met behandeling. Hun zorgverleners hoeven vanaf 1 juli geen gebruik meer te maken van papieren formulieren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor zorg aan de cliënt. Ook de handmatige verwerking door zorgkantoren komt hiermee te vervallen. De afspraken over deze werkwijze zijn vergelijkbaar met de afspraken die recent voor mondzorg in de Zvw zijn gemaakt. Het ministerie van VWS juicht toe dat partijen samen dit knelpunt hebben opgelost.

In juni van dit jaar wordt een laatste test uitgevoerd om vast te stellen of de nieuwe werkwijze goed functioneert. De continuïteit in het betalingsproces mag immers niet in gevaar komen. Om de implementatie verder te monitoren, is er een stuurgroep ingesteld waarin het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland,  CAK en ZN participeren.

Binnenkort krijgen alle betrokkenen en softwareleveranciers uitgebreide informatie over de aankomende wijzigingen van de aangesloten mondzorgbrancheorganisaties. Naast de betrokken brancheorganisaties kunnen zorgverleners met vragen over de digitale afhandeling van de Wlz-machtigingen en declaraties ook terecht bij ZN, Vektis en VECOZO.

Meldpunt Regeldruk en administratieve lasten

De digitalisering van wlz-processen is onderdeel van het project ‘Minder lasten, meer zorg’. Heeft u nadere suggesties om administratieve rompslomp te verminderen? Geef ze door: KNMT Meldpunt Regeldruk en administratieve lasten.

Bron:www.knmt.nl