We nemen nieuwe patiënten aan.

Openingstijden: 8:30 - 16:30

NZa stelt doelmatigheid gelijk aan laagste prijs

Home » Geen categorie » NZa stelt doelmatigheid gelijk aan laagste prijs

De NMT doet een dringend beroep op de NZa af te zien van het idee om doelmatigheid in de zorg te bevorderen via regulering van de tarieven. In het consultatiedocument ‘Sturen op doelmatigheid’ (pdf) stelt de NZa een werkwijze voor die doelmatigheid een-op-een koppelt aan de laagste prijs en de zorginhoudelijke doelmatigheid volledig negeert. Deze manier van marktregulering laat geen enkele ruimte voor differentiatie van het zorgaanbod en daarmee evenmin voor differentiatie van de zorgvraag.

De NMT ondersteunt het uitgangspunt van betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Een model waarmee wordt afgedwongen dat het zorgproces overal gelijk moet zijn, leidt echter tot verschraling van het zorgaanbod en dus tot inperking van de keuzevrijheid van de patiënt. De NMT kan zich dan ook volstrekt niet vinden in het gedachtegoed dat de NZa hiervoor op tafel legt.

Bron: NMT, Belangenbehartiging, Onderzoek, Verenigingszaken, 16-04-2014

Over ons

Wilt u meer weten over Tandartspraktijk Leder? Lees meer...

Tarieven en betaling

Informatie over onze tarieven en betalingen vindt u hier >>

Huisregels

Wij willen onze cliënten vriendelijk vragen onze huisregels te respecteren Lees meer...

Contact & Route

Praktijkadres, contactinformatie, openingstijden en een routeplanner vindt u hier >>
Designed by WiseDesigner
Bezoek onze pagina op Facebook
Hello. Add your message here.