NMT-standpunt Toepassing van fillers en botox door tandartsen

NMT-standpunt Toepassing van fillers en botox door tandartsen

De NMT signaleert in toenemende mate de toepassing van rimpelvullers (fillers) en botulineneurotoxine (botox) in de tandheelkunde. De NMT is van oordeel dat tandartsen onder voorwaarden fillers en botox kunnen toepassen. Patiëntveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Bij het opstellen van dit standpunt is niet over een nacht ijs gegaan en keek de NMT naar de standpunten van zusterverenigingen zoals de American en de British Dental Association.

Aantoonbare bekwaamheid en ervaring
Voorop staat dat de tandarts BIG-geregistreerd is en over aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt om fillers en botox toe te passen. Kennis van anatomie, fysiologie, farmacologie, indicaties, contra-indicaties, dosering en toediening is onontbeerlijk. Deze kennis is verkregen via geaccrediteerde opleiding door gekwalificeerde professionals (toetsing door derden). Na opleiding houdt de tandarts zijn deskundigheid op peil.

Primair tandheelkundig therapeutisch doel
Een tweede belangrijke voorwaarde hangt samen met het doel van de toepassing van fillers en botox. De NMT benadrukt dat toepassing van fillers en botox primair een tandheelkundig cq therapeutisch doel moet dienen. Cosmetische effecten zijn een afgeleide daarvan. De indicatie en dosering moeten in het patiëntendossier worden vastgelegd.

Bron: NMT