NMT keurt elke vorm van fraude af

NMT keurt elke vorm van fraude af

ros Radar besteedde op 18 november aandacht aan fraude in de eerstelijnszorg. De beroepsvereniging van tandartsen NMT keurt iedere vorm van fraude af. De NMT: ‘De relatie tussen tandarts en patiënt is gebaseerd op vertrouwen. Een patiënt moet er van op aan kunnen dat zijn tandarts goede zorg levert en zich houdt aan de wet- en regelgeving.’ De NMT is er dan ook voorstander van dat onderbouwde constateringen van fraude onder de aandacht worden gebracht van de NZa en zo nodig van het Openbaar Ministerie.
Ook vindt de beroepsvereniging het van belang dat de patiënt goed begrijpt welke behandeling wordt uitgevoerd en wat daarvoor in rekening gebracht mag worden. ‘Wij doen er alles aan om de informatie voor de patiënt zo duidelijk mogelijk te maken. Op onze website allesoverhetgebit.nl lichten we daarom alle codes en behandelingen in begrijpelijke taal toe. Ook hebben we in 2011 samen met de Consumentenbond een eenvoudiger tandartsrekening ontwikkeld. Als daar nog meer aan verbeterd kan worden, dan nemen we deze suggesties graag mee. Verder kan een patiënt met vragen over zijn rekening niet alleen bij zijn tandarts terecht maar ook bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de NMT.’

Bron: NMT Kennis, Communicatie, Kwaliteit, 18-11-2013