NMT en NVT schakelen externe deskundigen in

NMT en NVT schakelen externe deskundigen in

Al enige tijd discussiëren betrokken partijen over de vraag wat de gewenste manier is om accreditatie van scholingsaanbod en registratie van deskundigheidsbevordering te organiseren. Om deze discussie een constructieve impuls te geven, hebben de NVT en de NMT advies gevraagd aan externe deskundigen. Dit advies is zeer recent aangeboden aan de opdrachtgevers. Het hoofdbestuur van de NMT vindt het van groot belang dit advies zorgvuldig te bestuderen voordat ze op de inhoud daarvan reageert. In de loop van november volgt er meer informatie over de manier waarop de opdrachtgevers invulling gaan geven aan dit advies.

Van professionals in de (mond)zorg mag verwacht worden dat zij werk maken van kwaliteit. Vakkennis op peil houden is daar onderdeel van. De relatie tussen patiënt en tandarts is gebaseerd op vertrouwen en daarom is het van belang om duidelijk te zijn over de normen die voor ons vak gelden. Mede hierom werd in 2007 door de NVT en de NMT het initiatief genomen om een register op te richten, het KRT, wat registreert of de tandarts voldoet aan de vastgestelde normen, waaronder eisen op het gebied van bij- en nascholing. Inmiddels zijn 4500 tandartsen ingeschreven in het KRT.

Bron: NMT afdeling Kennis, Communicatie, Kwaliteit, 16-10-2013