NMT-bezwaar tegen maximumtarieven

NMT-bezwaar tegen maximumtarieven

De NMT heeft bezwaar aangetekend bij de NZa tegen de maximumtarieven in de Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg. Het grootste deel van de mondzorg is privaat gefinancierd en valt buiten de basisverzekering en de AWBZ. Maximumtarieven voor het geprivatiseerde deel zijn naar het oordeel van de NMT in strijd met het Europese recht, met name met het recht op vrije verkeer van diensten en vrije vestiging. De NMT wil dit standpunt dan ook voorleggen aan het Europese Hof van Justitie. Dit bezwaar bij de NZa is een eerste stap in een traject dat enige jaren in beslag kan nemen. De NMT blijft ondertussen met de NZa in gesprek.

Bron: NMT, Belangenbehartiging, Onderzoek, Verenigingszaken, 01-04-2014