Landelijk Meldpunt Zorg voor klachten over kwaliteit zorg

Landelijk Meldpunt Zorg voor klachten over kwaliteit zorg

Patiënten kunnen wanneer de klachtafhandeling niet goed verloopt vanaf 1 juli 2014 terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Zij kunnen daar terecht voor advies en begeleiding wanneer ze klachten hebben over de kwaliteit van zorg. Zorgverleners en -instellingen zijn en blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten.

Volgens minister Schippers gaat de klachtafhandeling bij zorginstellingen vaak goed, maar zijn er te veel situaties waar het niet goed gaat. Die moeten beter gaan presteren. Schippers liet eerder dit jaar al weten hiervoor een speciale organisatie in te richten.

Hoofdtaken LMZ
Het Landelijk Meldpunt Zorg krijgt 4 hoofdtaken.

Allereerst zal het LMZ mensen met (klachtgerelateerde) vragen en klachten over de zorg adviseren en begeleiden. Het zal mensen helpen de juiste weg te vinden voor hun klacht.

Als tweede hoofdtaak zal het LMZ, voor mensen die dat willen, monitoren of zorginstellingen hun klacht tijdig afhandelen. Ook gaat het LMZ de voortgang bewaken van de afhandeling van burgerklachten die door de IGZ worden onderzocht.

De derde hoofdtaak van het LMZ is het ontvangen, registreren en direct doorgeleiden aan de IGZ van wettelijk verplichte meldingen van zorgaanbieders en fabrikanten. De IGZ gebruikt deze gegevens om haar toezicht goed te kunnen uitoefenen.

Tot slot stelt het LMZ een klachtbeeld samen, waarmee ze een bijdrage levert aan de transparantie over klachten en meldingen in de zorg en de afhandeling daarvan.

Klachtenregeling NMT
In de tandheelkunde hebben patiënten al verschillende mogelijkheden om advies in te winnen of een klacht te uiten. Voor patiënten die vragen hebben over een behandeling of hierover ontevreden zijn is er het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), opgericht door de NMT. Als een patiënt besluit een klacht per brief voor te leggen aan de NMT dan kan de patiënt gebruik maken van de NMT-klachtenregeling als de betreffende tandarts lid is van de NMT en is aangesloten bij de NMT-klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De NMT kan namelijk:
– een bemiddelende rol spelen of
– overgaan tot formele behandeling van de klacht, resulterend in een uitspraak.

In januari 2014 buigt de Eerste Kamer zich over de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg. Het LMZ is een instantie die een voorschot neemt op deze wet.

Bron: NMT, Kennis, Communicatie, Kwaliteit, 23-12-2013