Kosten mondhygiënist en tandarts aftrekbaar?

esthetische tandheelkunde

Kosten mondhygiënist en tandarts aftrekbaar?

Zijn de kosten van een behandeling door een mondhygiënist aftrekbaar?
Ja, als ze op medisch voorschrift zijn gemaakt, niet door de zorgverzekering worden gedekt en ook niet onder het eigen risico vallen. De behandeling moet verband houden met ziekte of invaliditeit. Preventieve behandelingen door een mondhygiënist zijn dus niet aftrekbaar.

NB: Vindt de behandeling niet plaats op voorschrift of onder begeleiding van een arts, dan is aftrek alleen mogelijk als u een gedagtekende verklaring heeft van de mondhygiënist met daarin:

  • Gegevens waaruit blijkt dat degene die de verklaring afgeeft een mondhygiënist is;
  • Naam, adres, telefoonnummer en handtekening van  de paramedicus;
  • Naam, adres en BSN van de behandelende persoon;
  • De aandoening die aanleiding is voor de behandeling;
  • Het aantal behandelingen dat voortvloeit uit ziekte of invaliditeit.

Tandartskosten aftrekbaar

Zijn tandartskosten nog aftrekbaar?
Ja, zolang ze niet door de zorgverzekeraar worden gedekt, en alleen voor zover ze (samen met uw andere ziektekosten) boven de niet-aftrekbare inkomensafhankelijke drempel uitkomen.

NB: Tandartskosten die binnen uw eigen risico vallen, zijn niet aftrekbaar. Van tandartskosten die niet volledig vergoed zijn, omdat de vergoeding bijvoorbeeld 75% bedroeg, is het niet-vergoede deel aftrekbaar.


Bron: Fiscalert