Invoering werkkostenregeling 1 januari 2015 verplicht

Invoering werkkostenregeling 1 januari 2015 verplicht

Met ingang van 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om de werkkostenregeling te gaan hanteren. De invoering daarvan vergt enige aanpassingen in uw administratie en mogelijk het herzien van afspraken over kostenvergoedingen die u met individuele werknemers heeft gemaakt. Het verdient aanbeveling om tijdig met de invoering van de werkkostenregeling te beginnen. Uw accountant kan u uitgebreid over deze regeling informeren.

Sinds 1 januari 2011 is de Werkkostenregeling 2011 van kracht. Deze regeling stelt nieuwe fiscale regels voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Invoering van de werkkostenregeling is tot en met 2014 niet verplicht en maar weinig ondernemingen hebben deze regeling inmiddels ingevoerd.

Bron: NMT