Hoge Raad: buitenlandse tandarts recht op 30%-regeling

Hoge Raad: buitenlandse tandarts recht op 30%-regeling

De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat tandartsen uit het buitenland aanspraak mogen maken op de 30%-regeling. De Hoge Raad concludeert dat er in 2011 een schaarste was aan tandartsen omdat instroom uit het buitenland nodig was om vacatures te vervullen en dat zonder die buitenlandse instroom een tekort aan tandartsen zou zijn ontstaan. De 30%-regeling houdt in dat de werkgever een vrije (onbelaste) vergoeding mag geven voor extraterritoriale kosten. Daarnaast mag de werkgever 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. De Belastingdienst zal de ten onrechte geweigerde beschikkingen van tandartsen uit 2011 alsnog verlenen. Tenzij de wet door de wetgever wordt aangepast of de omstandigheden veranderen, is deze uitspraak van de Hoge Raad voor de Belastingdienst de geldende wet.

In eerdere uitspraken werd verwezen naar het rapport van het Capaciteitsorgaan. Dat stelt dat er regionale verschillen zijn, maar dat er landelijk gezien voldoende capaciteit is om aan de vraag naar mondzorg te voldoen. De Hoge Raad heeft met deze uitspraak voor een andere benadering gekozen dan het Capaciteitsorgaan. De NMT neemt deze benadering van de Hoge Raad mee in haar reactie op het recent uitgebrachte rapport van het Capaciteitsorgaan en in de discussie met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over taakherschikking in de mondzorg.

Bron: NMT, 27-11-2013