Europese vereniging tandartsen onderzoekt effecten van tandenbleken

Europese vereniging tandartsen onderzoekt effecten van tandenbleken

Council of European Dentists

De Europese vereniging van tandartsen (CED) startte eind oktober een onderzoek naar de ongewenste effecten van tandbleekprodukten met een concentratie waterstofperoxide tussen de 0,1% en 6%. Tandbleekprodukten met deze concentratie mogen sinds 1 november 2012 alleen nog verkocht worden door tandartsen. Zie een eerder artikel hierover.

Het onderzoek zal eind oktober 2013 worden afgerond. De uitkomsten worden gerapporteerd aan de Europese Commissie. Het onderzoek is een gevolg van de overeenkomst tussen de Europese Commissie en de CED van maart 2010. Deze overeenkomst is aangegaan om te zorgen voor correcte tandbleekbehandelingen door kwalificeerde mondzorgprofessionals.

Tandartsen die ongewenste effecten van tandbleekproducten constateren kunnen een online vragenlijst invullen op de website van de nationale beroepsvereniging, geeft de CED aan op haar website.


Tandartstarieven gaan iets omlaag

ZORGVERZEKERING De tarieven die tandartsen in 2013 mogen hanteren, zullen een paar procent lager liggen dan de gemiddelde prijzen die dit jaar worden gehanteerd, aldus een zegsvrouw van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). „Hoeveel lager hangt af van de behandeling en de tandarts.”


De NZa moet van de overheid nieuwe tarieven bepalen voor de tandartsen nu minister Schippers (Volksgezondheid) deze zomer op verzoek van de Tweede Kamer besloot het experiment met vrije prijzen te stoppen. Doel van het experiment met de vrije tarieven, dat op 1 januari van dit jaar begon en drie jaar moest duren, was een betere kwaliteit tegen een scherpere prijs.

Binnen een paar maanden bleek echter dat de prijzen met ruim 6 procent waren gestegen. Met inflatie kwam het percentage zelfs op 9,6 procent.

Omdat de NZa snel met nieuwe prijzen moet komen, is gekozen voor het indexeren van de tarieven van 2011. Nu de oude tarieven weer op tafel liggen, voert de NZa ook deel twee van de korting op orthodontie door omdat de prijzen te hoog lagen.

Maak optimaal gebruik van uw tandartsverzekering !

Nu het einde van het jaar nadert is het wellicht een goed idee om optimaal van uw tandartsverzekering gebruik te maken.

De verzekering dekt een bedrag per kalenderjaar. Als u dit jaar weinig of geen kosten heeft gehad kan het verstandig zijn u gebit voor het einde van het jaar te laten controleren en of reinigen. De kosten komen ten laste van de verzekering van dit jaar en vanaf 1 januari 2013 heeft u het volledige bedrag aan dekking weer ter beschikking.

Bent u dit jaar nog niet naar de tandarts geweest, dan is het een goed idee nog dit jaar te gaan. Immers de kosten worden gedekt door de verzekering van 2012. Vanaf 1 januari 2013 is uw dekking weer het volledige bedrag zoals u dat nu heeft. Mocht u onverhoopt in 2013 voor een

grotere tandartsbehandeling komen te staan, dan heeft u de beschikking over het gehele bedrag.

Om u aan te melden als patiënt klikt u hier. Na het invullen van het web-formulier wordt u teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Voor het telefonisch maken van een afspraak belt u: 073-553 6968.