Bijzondere NMT-leerstoel onderzoekt kwaliteit van mondzorg in de praktijk

Bijzondere NMT-leerstoel onderzoekt kwaliteit van mondzorg in de praktijk

Binnen ACTA start 1 januari 2014 een bijzondere NMT-leerstoel ‘Kwaliteit van Mondzorg in de praktijk’. Voor deze leerstoel is NMT-onderzoekscoördinator dr. Josef Bruers aangetrokken. Het onderzoek binnen deze bijzondere leerstoel richt zich op vraagstellingen die zijn afgeleid van de ‘zorgverlening aan patiënten in en rondom de tandartsstoel’. De Gezondheidsraad constateerde in 2012 dat evidence-based werken in de mondzorg niet vanzelfsprekend is en dat er sprake is van een kloof tussen wetenschap en praktijk. Samen met de initiatieven voor een structureel programma, moet deze bijzondere leerstoel de kloof helpen beslechten. Het structurele programma is bedoeld om richtlijnen te ontwikkelen en implementeren binnen de mondzorg.

Daarnaast moet deze bijzondere leerstoel de samenwerking bevorderen en een academische verbinding vinden tussen het klinisch tandheelkundig onderzoek van ACTA en het onderzoek dat de NMT periodiek uitvoert binnen het project ‘peilstations’, waarvoor Bruers tevens verantwoordelijk is. De focus in het voorgenomen ‘practice based’ onderzoek richt zich op de bestudering van de beroepsuitoefening in de mondzorg, in het bijzonder gericht op de benutting van klinische en ‘evidence based’ kennis. Waar mogelijk wordt het onderzoek uitgevoerd in mondzorgpraktijken waar het merendeel van de patiënten ook daadwerkelijk wordt behandeld. Dit heeft bovendien het grote voordeel dat tandartsen, die de zorg feitelijk verlenen en daarop direct invloed hebben, nadrukkelijk bij de opzet en uitvoering het onderzoek worden betrokken.

Josef Bruers gaat zijn benoeming als bijzonder hoogleraar in deeltijd vervullen. Hij blijft naast deze functie zijn activiteiten als onderzoekscoördinator bij de NMT uitoefenen.

Bron: NMT afdeling Belangenbehartiging, Onderzoek, Verenigingszaken, 28-11-2013