Aanvullende vragen Kostenonderzoek beantwoord

Aanvullende vragen Kostenonderzoek beantwoord

De meeste praktijken die eind vorig jaar van de NZa een verzoek kregen om aanvullende vragen te beantwoorden, hebben hun gegevens inmiddels aangeleverd. De NZa heeft de NMT laten weten dat ruim 730 praktijken veel informatie en nuttige toelichtingen hebben gegeven. 78 praktijken hebben nog niets aangeleverd. Met het grootste deel hiervan is wel contact en de verwachting is dat zij de komende dagen alsnog aanleveren. De NZa begrijpt dat de praktijkhouder in veel gevallen ook afhankelijk is van de accountant. Op dit moment kan de NZa nog niet aangeven welke gevolgen de aanvullende gegevens hebben voor het bekendmaken van de uitkomsten van het kostenonderzoek.

Bron: NMT, afdeling Belangenbehartiging, Onderzoek, Verenigingszaken, 05-02-2014