IGZ handhaaft regels correct titelgebruik orthodontie

IGZ handhaaft regels correct titelgebruik orthodontie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 1 juli 2017 de nieuwe regels voor het correct titelgebruik rondom orthodontie handhaven. Bij een overtreding kan de inspectie dan direct een boete opleggen.

Onlangs hebben de beroepsverenigingen ANT en KNMT, de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en de Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (OVAP) met elkaar intercollegiale afspraken gemaakt. Die zijn bedoeld om duidelijkheid te geven aan de patiënt over de status van de behandelaar en elke verwarring over titelgebruik te voorkomen.

Tandartsen die beugelbehandelingen uitvoeren duiden zich voortaan aan als ‘tandarts voor orthodontie’. Titels als orthodontoloog, beugelspecialist, orthodontisch specialist, tandarts-orthodontist gaan daarmee tot het verleden behoren. Patiënten kunnen zo duidelijk onderscheid maken tussen deze groep tandartsen en orthodontisten.

De vier mondzorgpartijen hebben recent de afspraken voorgelegd aan de IGZ, die er binnenkort op gaat handhaven.

Lees meer over de intercollegiale afspraken rondom titelgebruik orthodontie