Extra aandacht voor mondzorg ouderen hard nodig

Extra aandacht voor mondzorg ouderen hard nodig

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft aangekondigd dit najaar extra aandacht te besteden aan mondzorg in de ouderenzorg. De NMT heeft over dit thema vaker contact gehad met IGZ en is van mening dat deze extra aandacht van de inspectie hard nodig is. Een goede verzorging van de mond moet in de ouderenzorg een vaste plek krijgen in de dagelijkse verzorging van de oudere.

Een goed gebit en een gezonde mond zijn van belang om te kunnen eten, lachen, praten en zoenen. Een slechte mondgezondheid belemmert het sociaal en emotioneel functioneren van een oudere. Pijn in de mond, ondervoeding, ontstekingen in de mond en smaakstoornissen zorgen voor een toename van gezondheidsproblemen.

Er is meer aandacht nodig voor de mondzorg in de ouderenzorg. Mede op initiatief van de NMT zijn er een aantal initiatieven genomen om hiermee aan de slag te gaan. Voor verzorgend personeel zijn met TNO Instructiekaarten mondverzorging verpleeghuisbewoners ontwikkeld. Verzorgend personeel heeft vaak onvoldoende tijd voor de mondverzorging, maar vindt deze verzorging vaak ook lastig. Een duidelijke instructie moet een handvat bieden voor deze noodzakelijke dagelijkse verzorging.

Op lokaal en regionaal niveau zijn er ook verschillende initiatieven van tandartsen die hun bijdrage willen leveren aan de mondzorg voor ouderen. De NMT brengt al deze initiatieven in kaart, zodat ook andere tandartsen van deze kennis en ervaring gebruik zouden kunnen maken.

Bron: NMT